WinSCP

WinSCP 5.1.8

Bezpieczne przesyłanie plików zapewnione

Zalety

  • Dużo bezpieczniejszy niż standardowe programy FTP

Wady

  • Skomplikowana obsługa

Bardzo dobry
8

WinSCP to darmowy program do bezpiecznego przesyłania plików protokołem FTP. Program zabezpiecza transmisję wymuszając identyfikację użytkowników.

WinSCP jest przez to bardziej skomplikowany niż popularne programy do FTP. W zamian jednak możemy korzystać z bezpieczniejszych, szyfrowanych i wymuszających identyfikację protokołów transmisji danych SFTP, SCP z SSH-1 i SSH-2. Program pozwala na zabezpieczenie hasłem, kluczem publicznym oraz protokołem identyfikacji Kerberos.

Z WinSCP można korzystać w dwóch trybach graficznych. Pierwszy, wzorowany na Eksploratorze Windows jest prostszy w obsłudze, ale jego funkcjonalność jest ograniczona. Drugi przeznaczony dla bardziej zaawansowanych użytkowników wygląda nieco jak Norton Commander z dwoma panelami nawigacji i skrótami klawiszowymi. WinSCP obsługuje także komendy z wiersza poleceń.

WinSCP to klient FTP dla osób, którym zależy na poufności i bezpieczeństwie przesyłanych danych. Mimo nieco skomplikowanej obsługi, to przydatny program.

Opinie użytkowników o WinSCP